Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis
Dit project richt zich op het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie in nauwe samenwerking met wijkverpleegkundigen, een zorgcentrale en het ziekenhuis. We streven naar de juiste zorg op de fijnste plek: thuis. Slimme zorg, met digitale ondersteuning en e-Health, helpt daarbij. Zo zijn zijn tijd en plaats steeds vaker irrelevant waardoor de zorg zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Visievorming
Lees hier meer over de visievorming van dit project
Coalitievorming
Lees hier meer over de coalitievorming van dit project
Implementatie en opschaling
Lees hier meer over de implementatie en opschaling van dit project
Borging
Lees hier meer over de borging van dit project


Overig
Bekijk hier additionele informatie