Vitaal Thuis: Thuiszorgtechnologie
Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment is het uitgangspunt voor een goed, toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel. Steeds vaker zal deze plek thuis zijn. Dit programma heeft als doel ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen door brede beschikbaarheid en grootschalige inzet van eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Visievorming
Lees hier meer over de visievorming van dit project
Coalitievorming
Lees hier meer over de coalitievorming van dit project
Implementatie en opschaling
Lees hier meer over de implementatie en opschaling van dit project
Borging
Lees hier meer over de borging van dit project


Overig
Bekijk hier additionele informatie