Vitaal Leven
Het programma Vitaal Leven is gericht op het duurzaam bevorderen van vitaliteit. Medio 2017 zijn we van start gegaan met het nieuwe programma. Zelfregie en zelfredzaamheid bieden de burger de mogelijkheid voor een gezonder leven. Echter, zover is het nog niet; ons systeem en onze kennis schieten tekort. We ‘repareren schade’, werken onvoldoende samen, hebben geen duurzame financiering van preventie en weten nauwelijks hoe we achterstandsgroepen moeten bereiken. Het oplossen van deze knelpunten, dàt is de inspiratie voor Vitaal Leven.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Visievorming
Lees hier meer over de visievorming van dit project
Coalitievorming
Lees hier meer over de coalitievorming van dit project
Implementatie en opschaling
Lees hier meer over de implementatie en opschaling van dit project
Borging
Lees hier meer over de borging van dit project


Overig
Bekijk hier additionele informatie