eHealth in richtlijnen
eHealth wint aan populariteit en kan bijdragen aan de kwaliteit, de toegankelijkheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg. De technische mogelijkheden zijn beschikbaar, maar de implementatie blijft daarbij achter. In opdracht van de voormalige Regieraad Kwaliteit van Zorg (inmiddels opgegaan in het Zorginstituut Nederland) hebben VitaValley en Vital Innovators onderzocht hoe eHealth een plek kan krijgen in de richtlijnen voor verantwoorde zorg.

Dit project is afgerond in 2013.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Visievorming
Lees hier meer over de visievorming van dit project
Coalitievorming
Lees hier meer over de coalitievorming van dit project
Implementatie en opschaling
Lees hier meer over de implementatie en opschaling van dit project
Borging
Lees hier meer over de borging van dit project


Overig
Bekijk hier additionele informatie