Het platform zorginnovatie.nl is hét landelijke platform met een open community voor innovaties in de zorg. Eind 2014, een jaar na de start, werden er zo’n 120 innovaties gedeeld en waren er al 1.000 gebruikers die ideeën toetsen en elkaar ondersteunen bij financiering en opschaling. Inmiddels is de basis van zorginnovatie.nl verbreed, dankzij de samenwerking met tien regionale innovatienetwerken en VWS. Zorginnovatie.nl draagt bij aan het versnellen van innovaties in zorg en welzijn.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Innovatie versnellen

In 2014 is een eerste versie van de website www.zorginnovatie.nl ontwikkeld en gelanceerd door VitaValley met steun van de Noaber Foundation. Deze heeft tot doel om de implementatie en opschaling van innovaties in zorg en welzijn in Nederland en internationaal te versnellen. Het online platform biedt een podium voor zorginnovaties en verbindt deze met relevante stakeholders.

Fase2

Coalitievorming

Brede basis

Zorginnovatie.nl, een coalitie van verschillende partijen, heeft een brede basis. Dat is te danken aan de samenwerking van VitaValley met negen regionale innovatienetwerken. De coalitie zet zich bovendien nadrukkelijk in om de zorgsector te stimuleren daadwerkelijk aan de slag te gaan met de innovaties.

Bij deze coalitie zijn betrokken: Amsterdam Economic Board, Economic Board Utrecht, EIZT, Health Valley, Medical Delta,
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, HANNN, HIP, Care Innovation Center, Slimmer Leven 2020.

Fase3

Implementatie en opschaling

Landelijke implementatie

In 2015 zijn zeven regionale innovatieplatformen aangehaakt om landelijke implementatie mogelijk te maken. In november van dat jaar lanceerde minister Edith Schippers de volledig vernieuwde website. Ook werd de eerste Nationale Zorginnovatieprijs gelanceerd en werden stappen genomen om van het initiatief een stichting te maken. VitaValley is partner vanaf het eerste uur en levert tevens de secretaris van het bestuur.

Zorginnovatie Prijs

Zorginnovatie.nl heeft tot doel om innovatie in zorg en welzijn te versnellen. Daarom is de Nationale Zorginnovatieprijs in het leven geroepen.

De Nationale Zorginnovatieprijs is een prijs speciaal voor de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase. Ondernemingen die hun innovatie al uitgewerkt, getest en gelanceerd hebben, kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken om hun bedrijf echt tot een succes te maken.

Challenges

Een grote stimulans voor de opschaling van innovaties zijn ook de zogeheten challenges, waarmee we de meest kansrijke innovaties een boost geven. Zo organiseerden we samen met UPC en Ziggo de Connected Health Challenge met als doel: zorgtechnologie die mensen kunnen gebruiken om langer zelfstandig thuis te wonen, te vinden en te ondersteunen.

Fase4

Borging

Eerste Nationale Zorginnovatie Prijs

In 2016 is dit project overgedragen van VitaValley aan de Stichting Zorginnovatie Nederland. VitaValley heeft samen met drie andere regionale innovatienetwerken een plek in het bestuur van de nieuwe stichting. In de laatste vier maanden van 2016 heeft VitaValley in de persoon van Conchita Hofstede tijdelijk de functie van directeur van de stichting ingevuld. Tevens is samenwerking gezocht met de topsector Life Sciences & Health en neemt de eerste commerciële partner deel aan het platform.In 2016 is de eerste Nationale Zorginnovatie Prijs uitgereikt. Daarnaast is het aantal innovaties op het platform gegroeid naar ruim 500.

Het platform is in al zijn facetten volwassen geworden. In 2017 zal VitaValley deel blijven nemen aan het platform vanuit haar bestuursfunctie.


 +

Overig

Meer weten? Lees verder over dit project op de website van Zorginnovatie

Interessante links en downloads

LInk
Website Zorginnovatie