Een helpende hand. Vragen of aanbieden. Dat kan via WeHelpen. De website maakt het voor ouderen, zieken en mensen met een beperking eenvoudig om een helpende hand te vragen. En vrijwilligers en mantelzorgers kunnen op de website hun hulp aanbieden. VitaValley ontwikkelde het concept voor WeHelpen.nl, waar vraag en aanbod van informele hulp samenkomen.
Dit project is afgerond in 2015.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Meer gebruiksgemak, meer mogelijkheden

Wehelpen.nl is een samenvoeging van Care.nl, een website met een marktplaatsfunctie, en Helpjemee.nl. Die laatste website ondersteunde de organisatie van informele hulp met onder andere een online agenda, logboek en notitiepagina. Op advies van VitaValley zijn deze websites samengevoegd tot een nieuwe website die meer gebruiksgemak en mogelijkheden biedt en een grotere impact heeft.

Interessante links en downloads

Website
WeHelpen
Fase2

Coalitievorming

Coalitie

Bij dit project zijn betrokken: Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers, VGZ en VitaValley

Fase3

Implementatie en opschaling

Zo’n 20.000 accounts

Iedere inwoner in Nederland kan WeHelpen.nl gratis gebruiken. Begin 2015 telde WeHelpen.nl al 20.000 accounts: 20.000 inwoners van Nederland die hulp willen bieden, hulp vragen of hulp organiseren rondom zichzelf of iemand in hun omgeving.

De coöperatie WeHelpen wordt gefinancierd door de aangesloten leden. In 2017 is een nieuwe abonnementstructuur ingevoerd en worden onder de vlag ‘WeHelpen-gericht’ maatwerktoepassingen voor diverse doelgroepen ontwikkeld.

Fase4

Borging

 +

Overig

Meer weten? Lees verder over dit project op de website van WeHelpen.