Het project ‘Waardig leven & sterven’ is net als het project ‘Zorg rond het levenseinde’ een vervolg op de publicatie ‘Over(-)behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen’. In 2014 zijn de contouren van dit project geschetst: een nationaal plan om de kwaliteit van leven en de kwaliteit van sterven van kwetsbare ouderen te verbeteren. VitaValley voorzag op twee terreinen ingrepen: a) in het publieke domein en b) in de zorg. Deze plannen zijn in 2015 besproken met onder andere het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. Het is niet gelukt om voldoende financiële steun voor dit project te krijgen.
Dit project is afgerond in 2014.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

De kwaliteit van leven van ouderen kan verbeterd worden! Een belangrijk uitgangspunt bij deze visie is ‘positieve gezondheid’. Er moet niet alleen aandacht zijn voor de de dagelijkse activiteiten, de somatische en de psychische gezondheid maar ook aandacht voor de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en zingeving. Bij ‘positieve gezondheid’ is in de laatste levensfase en in de stervensfase niet het medische perspectief dominant. De visie van de kwetsbare burger op gezondheid, welzijn en zingeving bepaalt op welke manier er zorg gegeven zal worden.

Fase2

Coalitievorming

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig