Eén van de bestuursleden van VitaValley (M.J. Verkerk) is lid geweest van de staatscommissie Voltooid Leven onder leiding van Paul Schnabel. Deze commissie adviseert de regering omtrent het kiezen voor (hulp bij) zelfdoding door kwetsbare ouderen. In 2014 en 2015 heeft de commissie haar werk verricht. Dit leidde tot het schrijven van het rapport ‘Voltooid leven. Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten.’ VitaValley is voornemens om met meerdere organisaties in gesprek te gaan om de mogelijkheden te onderzoeken voor het uitvoeren van de aanbevelingen van de commissie Schnabel.
Dit project is afgerond in 2015.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Verkenning van de problematiek

Het is niet gemakkelijk om de problematiek rond ‘Voltooid Leven’ op een goede wijze te adresseren. Deze problematiek gaat over zorg, zingeving en maatschappelijke ontwikkelingen. VitaValley organiseert in het najaar van 2017 een partnermeeting over deze problematiek. Het doel is om te verkennen of doorbraken op dit gebied mogelijk zijn en of een coalitie gerealiseerd kan worden om die doorbraken te realiseren.

Fase2

Coalitievorming

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig

Overige informatie

Wilt u meer weten over het project Voltooid Leven? Hiernaast vindt u overige interessante links en artikelen.