Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment is het uitgangspunt voor een goed, toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel. Steeds vaker zal deze plek thuis zijn. Dit programma heeft als doel ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen door brede beschikbaarheid en grootschalige inzet van eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Samen werken aan de juiste zorg op de fijnste plek: thuis

Hoe zorgen we dat thuiswonende ouderen snel zorg kunnen inroepen als dat nodig is? Hoe helpen we hen om de juiste beeldzorgtool te kiezen? Met andere woorden: hoe zorgen we ervoor dat thuiszorgtechnologie bruikbaarder, betrouwbaarder én beter betaalbaar wordt voor iedereen?

zien dat steeds meer ouderen steeds langer thuis blijven wonen. En ook thuis hebben zij zorg nodig. De juiste thuiszorgtechnologie kan hierbij helpen. Daarom is het belangrijk dat thuiszorgtechnologieën hun weg naar deze doelgroep vinden. Om dit voor elkaar te krijgen, werd twee jaar geleden Vitaal Thuis in zijn huidige samenstelling gestart.

In de Vitaal Thuis coalitie stellen we ons tot doel om thuiszorgtechnologie voor iedereen beschikbaar te maken. Zodat thuiswonende ouderen simpel en snel professionele hulp kunnen inroepen. Zodat familieleden op afstand weten hoe het met de zorgbehoevende gaat. Bijvoorbeeld door slimme sensoren te installeren die mensen thuis in de gaten houden. Hoewel deze voorbeelden al tijden veelbelovend lijken, was van grootschalige toepassing nog geen spraken.

Daarom nam VitaValley samen met ActiZ, KIEN en Vilans het initiatief voor Vitaal Thuis. Sinds 2014 werken we in deze coalitie samen aan de brede opschaling van bruikbare, betrouwbare en betaalbare thuiszorgtechnologie. Het Vitaal Thuis motto ‘Samenwerken aan langer thuis wonen’ is vanaf 2017 actueler dan ooit. Naast thuiszorgtechnologie, richten we ons nu ook op ziekenhuiszorg thuis en Vitaal Thuis in de wijk.

Fase2

Coalitievorming

Stakeholders uit het veld

Vitaal Thuis is een coalitie met veel verschillende stakeholders uit het veld. We hebben een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen ingericht. In de werkgroepen ligt de focus op de inhoud en zijn de benodigde stakeholders betrokken. In de projectgroep worden de lijnen uitgezet. De projectgroep rapporteert aan de stuurgroep. Als eerste stap hebben ActiZ en VitaValley daarom het Vitaal Thuis visiedocument gepubliceerd in september 2013, dat door vele zorgorganisaties inmiddels wordt gebruikt om hun beleid op thuiszorgtechnologie te formuleren.

Stuurgroep: Dik Hermans (VitaValley), Guus van Montfoort (ActiZ), Henk Nies (Vilans), Adrie van Duijne (Stichting KIEN)
Projectgroep: Pim Ketelaar (namens VitaValley), Annemiek Mulder (ActiZ), Henk Herman Nap (Vilans), Wanda Kruijt (namens Stichting KIEN).

Deelnemers: ActiZ, ANBO, ASVZ, Beweging 3.0, Bol.com, Carante Groep, Carintreggeland, Compaan, CZ, EBU, ECP, Evean, GGzE, Health Valley, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Hilverzorg, Hogeschool Utrecht, Ieder(in), KCWZ, KIEN, KIWA, KNMP, KPN, Lentis, Livind, Livio, Magenta, Mezzo, Ministerie van VWS, Nictiz, Norschoten, NPF, NPV, Philips, Proteion, Sensara, Thebe, TIAS, TNO, UNETO-VNI, Universiteit Utrecht, Vilans, Warande, WDTM, Windesheim, ZIN, Zuidzorg

Fase3

Implementatie en opschaling

Focus in werkgroepen

De coalitie werkt aan certificering van hardware- en softwareproducten, kennisdeling, een productcatalogus, implementatie en landelijke opschaling van thuiszorgtechnologie. In eerste instantie ligt onze focus op thuiszorgtechnologie voor alarmering, spraak- en beeldverbindingen, dwaalbescherming en signalering. De ambitie van ons programma Vitaal Thuis reikt echter verder: een grotere inzet van alle vormen van thuiszorgtechnologie met meerwaarde.

In 2018 zetten we in op nog bredere inzet en contractering. Daarbij zal Vitaal Thuis bijdragen aan de stimuleringsregeling innovatie in de langdurige zorg met e-health.

De inzet van toezichthoudende technieken, medicatie dispensing en beeldzorg is sterk gestegen sinds 2014. De inzet blijft echter nog steeds achter bij de noodzaak. Nog werk aan de winkel dus!

Gebruik van: 2014-2017
• Monitoring van 53% naar 71%
• Medicijndispensers van 11% naar 34%
• Beeldbellen van 12% naar 22%

De implementatie van Vitaal Thuis gespecificeerde oplossingen bij ruim 10.000 gebruikers leidt tot vraagbundeling, schaalgrootte en prijsdaling. De handreiking contractering thuiszorgtechnologie wordt steeds vaker gebruikt voor het maken van afspraken over de duurzame bekostiging van thuiszorgtechnologie.

Nieuwsbericht gebruik thuiszorgtechnologie

Leidraad digivaardigheden

Vitaal Thuis draagt bij aan de coalitie Digivaardigheden, welke onder meer de zelftest digivaardig in de zorg ontwikkelde. In 2018 wordt een aanbod vanuit HBO en MBO ontwikkeld voor bijscholing van zorginstellingen.

Coalitie digivaardigheden

Zelftest digivaardig

Digitale keuzehulp

Vitaal Thuis zet in op de ontwikkeling van een duurzame online keuzegids voor thuiszorgtechnologie. Samenwerking hierin met Hulpmiddelenwijzer.nl en de Gezondheidswinkel van Bol.com.
In 2018 zetten we in op nog bredere inzet en contractering. Daarbij zal Vitaal Thuis bijdragen aan
de stimuleringsregeling innovatie in de langdurige zorg met e-health.

Hulpmiddelenwijzer

Gezondheidswinkel Bol.com

Fase4

Borging

Resultaten Vitaal Thuis: thuiszorgtechnologie

In december 2016 is het programma Vitaal Thuis: thuiszorgtechnologie afgesloten en is een startschot gegeven voor het vervolg. In de periode 2015 – 2016 groeide Vitaal Thuis uit tot een coalitie van ruim 60 partijen uit de zorg, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Samen werken we aan de implementatie van inmiddels ruim 11.500 Vitaal Thuis gespecificeerde oplossingen in verschillende regio’s. We bundelen onze krachten en creëren randvoorwaarden op het gebied van standaardisering, financiering, digitale vaardigheden en transparantie in keuze voor de cliënt en zorgprofessional.

Vitaal Thuis Toolbox voor gebruikers en mantelzorgers

In het Vitaal Thuis programma stellen we ons tot doel om thuiszorgtechnologie voor iedereen beschikbaar te maken. Zodat u als gebruiker snel professionele hulp kunt inroepen of familieleden op afstand kunt inschakelen. In onderstaande publicatie vindt u een overzicht van de beschikbare documenten en informatie van Vitaal Thuis. Vitaal Thuis kan u of uw naaste helpen om langer zelfstandig thuis te wonen, ondersteund door technologie. We hebben deze Vitaal Thuis Toolbox ontwikkeld in het kader van de E-healthweek 2017.

Vitaal Thuis Toolbox


 +

Overig