In het programma zetten we samen in op vitaal thuis leven in eigen wijk, specifiek gericht op mensen met een beperking en/of een zorgvraag. Hierbij is met name de steeds groter wordende groep ouderen een doelgroep. We richten ons hierbij specifiek op de samenhang tussen de kwaliteit van de gebouwde omgeving met slimme ICT en e-health.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Vitaal thuis leven in eigen wijk

In dit programma zetten we samen in op vitaal thuis leven in eigen wijk, specifiek gericht op mensen met een beperking en/of een zorgvraag. Hierbij is met name de steeds groter wordende groep ouderen een doelgroep. We richten ons hierbij specifiek op de samenhang tussen de kwaliteit van de gebouwde omgeving met slimme ICT en eHealth.

Vitaal thuis leven in eigen wijk is dankzij ICT en eHealth vaker mogelijk. De zorg kan zich verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer. En van verzorgings- of verpleeghuis naar thuis, in eigen wijk. Langer thuis wonen, met zorg en ondersteuning thuis en in de eigen wijk, sluit aan bij wat mensen kunnen en willen. Het draagt bij aan eigen regie, zelfredzaamheid en ‘samenredzaamheid’1. Deze wijk moet dan echter wel ‘levensloopbehendig’ zijn. Wanneer mensen met een beperking bijvoorbeeld niet meer buitenshuis komen omdat zij zich onveilig voelen, wordt deze zelfredzaamheid alsnog ingeperkt.

Ons doel? Vitaal thuis leven in eigen wijk. Goed verzorgd, veilig sociaal, betekenisvol en vitaal.
Waarmee? Door toekomstbehendig te bouwen, slimme ICT en eHealth.

Hoe? We willen de vrijblijvendheid en versnippering van goede initiatieven voorkomen. Dit doen we door het ontwikkelen van standaarden op basis van klantreizen en duurzame financieringsmodellen. Vervolgens schalen we deze succesvolle formules voor Vitaal Thuis in de Wijk op. We bouwen hierbij voort op de vruchtbare samenwerking van de Vitaal Thuis coalitie. Om echt impact te creëren in de wijk dienen partijen op non-concurrentiële basis samen te werken.

Samen met Stroomversnelling, een coalitie voor toekomstbestendige woningen en wijken, nam VitaValley het initiatief voor een programma waarin we met alle stakeholders de krachten bundelen. Hierbij wordt kennis gedeeld van regionale initiatieven, worden knelpunten ontdekt en aangepakt en worden duurzame oplossingen geïmplementeerd. In april 2018 schreven we de startnotitie.

Interessante links en downloads

Startnotitie
Startnotitie Vitaal Thuis in de wijk - april 2018
Fase2

Coalitievorming

Krachten bundelen

Samen met Stroomversnelling, een coalitie voor toekomstbestendige woningen en wijken, nam VitaValley het initiatief voor een programma waarin we met alle stakeholders de krachten bundelen. Hierbij wordt kennis gedeeld van regionale initiatieven, worden knelpunten ontdekt en aangepakt en worden duurzame oplossingen geïmplementeerd.

Startbijeenkomst 7 juni

Op 7 juni 2018 vindt de startbijeenkomst plaats. Deze dag komen stakeholders en het Vitaal Thuis programma samen om onderling de verbinding te leggen rondom het thema Vitaal Thuis in de Wijk. Wij willen tijdens deze bijeenkomst de verschillende perspectieven van deze opgave bij elkaar brengen, en op basis van een eerste inventarisatie van initiatieven de gezamenlijke vervolgstappen formuleren.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan deze bijeenkomst? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar tdleede@vitavalley.nl

Interessante links en downloads

Startbijeenkomst
Concept agenda 7 juni 2018
Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig