Het programma Vitaal Leven is gericht op het duurzaam bevorderen van vitaliteit. Medio 2017 zijn we van start gegaan met het nieuwe programma. Zelfregie en zelfredzaamheid bieden de burger de mogelijkheid voor een gezonder leven. Echter, zover is het nog niet; ons systeem en onze kennis schieten tekort. We ‘repareren schade’, werken onvoldoende samen, hebben geen duurzame financiering van preventie en weten nauwelijks hoe we achterstandsgroepen moeten bereiken. Het oplossen van deze knelpunten, dàt is de inspiratie voor Vitaal Leven.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Duurzame vitaliteit bevorderen met e-health

Met informatie over de eigen gezondheid worden zelfregie en zelfredzaamheid bevorderd, wat leidt tot gezond gedrag. Dit zal de kwaliteit van leven verhogen en de zorgkosten verlagen. E-health instrumenten kunnen mensen op een leuke en effectieve manier stimuleren om met hun gezondheid bezig te zijn.

Met het programma Vitaal Leven wil VitaValley duurzame vitaliteit van alle burgers in Nederland stimuleren.

Om dit te bereiken bewandelt Vitaal Leven 2 routes:
• Regionale implementatie en landelijke opschaling: het programma voorziet in kennisdeling over ervaringen opgedaan in afzonderlijke, vaak regionale projecten door het uitwisselen van expertise in een landelijke learning community.
• Een nieuw sociaal arrangement: het programma levert een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van een sociaal arrangement dat uiteindelijk duurzame stimulering van vitaliteit mogelijk maakt.

Hiernaast vindt u het programmaplan.

Interessante links en downloads

Download
Programmaplan Activiteiten A Vitaal Leven
Fase2

Coalitievorming

Partners van Vitaal Leven

Binnen Vitaal Leven hebben we drie projecten: Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’, Learning Community Vitale Regio en Vitale werknemer.

Allereerst de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’. In 2017 hebben we hard aan het document en de samenstelling van deelnemende partijen gewerkt. Op 15 maart 2018 tekenden we de Health deal met 14 partijen. We zetten de beweging van Heel Holland Gezonder voort, zodat in 2020 tenminste 10% van Nederland gebruik heeft gemaakt van e-health voor persoonlijke preventie.

Op regionaal niveau heeft Vitaal Leven het project Learning Community Vitale Regio. Hier wordt on- en offline kennis gedeeld over de inbedding en financiering van innovaties. In 2017 bereidden we de invulling voor. Begin 2018 trappen we af met een startbijeenkomst en stellen we de coalitie samen.

Als derde project richt Vitaal Leven zich op de mantelzorger als werknemer. Dit betreft een groep werknemers in de zorg die naast hun werk ook mantelzorger zijn. In samenwerking met Stichting Vitaal Twente wil VitaValley beter begrijpen hoe deze groep het beste geholpen kan worden om vitaal te blijven. In 2017 startten we samen met Saxion een onderzoek naar de rol van de werkgever in deze situatie. In 2018 presenteren we de resultaten en gaan we concreet aan de slag met oplossingen en de implementatie hiervan.

Partners
Deelnemers Health Deal:
Ministeries van VWS en EZK, Stichting Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen,
Stichting Menzis Beheer, Nederlandse Hartstichting, Stichting Diabetes Fonds, Stichting
Longfonds, Nierstichting Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke
Huisartsen Vereniging, NIPED Prevention B.V., Nederlandse Public Health Federatie,
Stichting Institute for Positive Health

Andere partners Vitaal Leven:
Carintreggeland, Livio, Ziekenhuisgroep Twente, Saxion en Zelfregie Werkt

Fase3

Implementatie en opschaling

Vitaliteit implementeren in de samenleving

Middels tools en handleidingen

Hier is de Handreiking voor de implementatie van de Persoonlijke Gezondheidscheck te downloaden.

Fase4

Borging

 +

Overig