Het programma Vitaal Leven is gericht op het duurzaam bevorderen van vitaliteit. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is een fundamentele transitie in het zorgstelsel van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Het deelproject ‘Vitale werknemer’ richt zich in eerste instantie op mantelzorgers die werkzaam zijn in de zorg. Het is landelijk bekend dat mantelzorgers vaker dan gemiddeld een lagere kwaliteit van leven aangeven en een verhoogd ziekteverzuim laten zien. Zorgmedewerkers die ook mantelzorg verlenen vormen een hoog risico groep ten aanzien van overbelasting, verminderd functioneren en uitval. Het deelproject ‘Vitale werknemer’ gaat dieper in op dit probleem en werkt toe naar preventieve maatregelen.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Zorgmedewerkers met een mantelzorg opgave

Er is landelijk bekend dat mantelzorgers vaker dan gemiddeld een lagere kwaliteit van leven aangeven en een verhoogd ziekteverzuim laten zien. Ook is bekend dat medewerkers die in de zorg werken hier extra last van hebben. Het zit bij hen in de aard om sneller bij te springen wanneer er een mantelzorgvraag ontstaat, maar ook worden zij door de andere betrokkenen uit de informele cirkel als eerste aangekeken. Zorgmedewerkers die ook mantelzorg verlenen vormen een hoog risico groep ten aanzien van overbelasting, verminderd functioneren en uitval.

Er wordt onderzoek gedaan door Saxion Hogeschool om een goede analyse te maken van dit probleem. Aspecten als de omvang, mogelijke oorzaken en risicofactoren voor het ontstaan van de probleemstelling komen hierbij aan de orde. Op basis van dit onderzoek zal het deelproject ‘Vitale werknemer’ verder ingevuld worden.

Fase2

Coalitievorming

Samenwerking met Vitaal Twente

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het regionale samenwerkingsverband Vitaal Twente. Vitaal Twente past de visie van Vitaal Leven toe in haar streven de vitaliteit van de Twentse burger te verbeteren en draagt door haar regionale implementatie bij aan de landelijke opschalingsambities van het programma Vitaal Leven. De opgedane kennis in de regionale implementatie van Vitaal Twente deelt VitaValley met andere regionale samenwerkingsverbanden om landelijke opschaling te faciliteren.

Het project wordt uitgevoerd door zes regionale partijen, te weten: Carintreggeland, Livio, Ziekenhuisgroep Twente, Menzis, Universiteit Twente en Saxion.

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig