De gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot. In achterstandswijken wordt meer gerookt, komen meer hartinfarcten voor en slikken bewoners meer antidepressiva. Inzicht in de eigen gezondheid is een startpunt voor gezonder leven. E-health toepassingen zijn beschikbaar om de eigen gezondheid in beeld te brengen. Op regionaal niveau heeft Vitaal Leven het project Learning Community Vitale Regio. We werken samen aan innovatieve, effectieve en realistische e-health ontwikkelingen die bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Regionale samenwerkingsverbanden

Inzicht in de eigen gezondheid is een startpunt voor gezonder leven. Ehealth toepassingen zijn beschikbaar om de eigen gezondheid in beeld te brengen. Op basis van zelf ingebrachte gegevens ontvangt de gebruiker persoonlijke adviezen om in actie te komen voor verbetering of handhaving van de eigen gezondheid. Persoonlijke preventie draagt bij aan het voorkomen van aandoeningen. Het doel van dit deelprogramma is het verbeteren van de gezondheid van achterstandsgroepen in de Nederlandse samenleving door een verbeterde leefstijl met inzet van e-health.

Knelpunten

Op het gebied van persoonlijke preventie via e-health is bij achterstandsgroepen nog veel te winnen. eHealth is juist bij laagopgeleiden kansrijk maar voor grootschalig gebruik dienen zich de volgende opgaven aan:

-Dienbaarheid en werkbaarheid
-Verbinding van het eco-systeem
-Duurzame financiering
-Kennisontwikkeling en -deling

Voor deze opgaven moeten we gezamenlijk een oplossing vinden. In de bijlagen vindt u meer informatie over hoe wij de gezondheid van achterstandsgroepen gaan stimuleren door persoonlijke preventie via e-health.

Fase2

Coalitievorming

Vitale regio, landelijke samenwerking

Bent u betrokken bij een regionaal netwerk waarin u de gezondheid van de bevolking wilt verbeteren? Bent u op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen effectieve programma’s te ontwikkelen? Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan ons nieuwe initiatief ‘Vitale regio, landelijke samenwerking’.

Deze learning community wordt georganiseerd in het kader van de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’. Binnen de Health Deal worden 10 pilots met een e-health instrument voor persoonlijke preventie in wijken met achterstandsgroepen georganiseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Wilt u meer weten over of meedoen aan het deelproject ‘Learning Community Vitale regio’, neem dan contact op met Maarten Ploeg mploeg@vitavalley.nl

Fase3

Implementatie en opschaling

test

test

test

Interessante links en downloads

Downloads
Download test
Fase4

Borging

 +

Overig

Achtergrondinformatie

Hier vindt u alle overige relevante artikelen en documenten die te maken hebben met Vitaal Leven: Learning Community Vitale Regio.