In samenwerking met Actiz ontwikkelde VitaValley toekomstscenario’s voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).
Dit project is afgerond in 2012.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Brainstorm met ActiZ

VitaValley organiseerde 2 bijeenkomsten met bestuurders van ActiZ waarin werd gebrainstormd over de belangrijkste trends in de langdurende zorg en dimensies voor scenario-ontwerp werden benoemd.

Fase2

Coalitievorming

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig