Het PreventieConsult Cardio Metabool Risico, kortweg: Preventie­Consult, is een methode waarmee mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade vroegtijdig in de eerste lijn (de huisarts) zijn op te sporen. De methode start met een eenvoudige vragenlijst op internet. Afhankelijk van de uitkomsten wordt doorverwezen naar de huisarts of bedrijfsarts, waardoor mensen de juiste behandeling krijgen.
Dit project is afgerond in 2013.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Toepassingen en aanbevelingen

VitaValley maakte samen met belangrijkste actoren een Social Return on Investment Analyse (SROI Analyse) voor het PreventieConsult. In de rapportage wordt de businesscase voor toepassing door huisartsen geschetst en worden aanbevelingen gedaan voor het verkrijgen van duurzame financiering.

Fase2

Coalitievorming

PreventieConsult bij huisarts

Het consult is het resultaat van een samenwerkingsverband van de Nederlandse Hartstichting, Diabetes Fonds, Nierstichting en de beroepsvereniging voor huis- en bedrijfsartsen (NHG, LHV en NVAB). GGD Nederland en NIPED waren betrokken bij de ontwikkeling en implementatie.

Aan de workshop voor de SROI namen deel: zorgverzekeraars, Patiëntenorganisaties, sociale fondsen, LHV/NHG en NVVA.

Fase3

Implementatie en opschaling

SROI analyse

Huisartsen, bedrijfsartsen en deelnemers waren positief over het nut en de toepassing van consult, maar de implementatie verliep moeizaam. De coalitie vroeg daarom de Noaber Foundation, VitaValley en Vital Innovators om de maatschappelijke
businesscase van het consult in kaart te brengen. Ook werden opties verkend voor een duurzaam businessmodel. Met behulp van de SROI Analyse werd duidelijk wat belangrijke stakeholders zijn en wat de verhouding is tussen investeringen en maatschappelijke opbrengsten. De maatschappelijke businesscase gaf een boost aan het consult en bleek een bruikbaar handvat om in gesprek te gaan met stakeholders over opschaling en bekostiging van dit initiatief.

Een consortium van partijen onder de naam Heel Nederland Gezond heeft de ambitie de doorontwikkelde variant: de Persoonlijke Gezondheids Check massaal op te schalen.

Interessante links en downloads

Rapportage
Rapport Business Cases PreventieConsult
Fase4

Borging

Health deal

VitaValley is programmamanager van een Health Deal op dit gebied (in voorbereiding).


 +

Overig