VitaValley heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd met partners in Noord-Nederland. Deze gingen over innovaties in de ouderenzorg. De coalitie ‘Sociale Transformatie Noord- Nederland’ spant zich in voor een decentralisatie van de zorg die gepaard gaat met innovaties op het gebied van burgerparticipatie, welzijn en zorg. Dit moet leiden tot sociale transformatie waarin (kwetsbare) burgers actief participeren, waarin het welzijn van de burger leidend is en waarin de kwaliteit van de geleverde zorg hoog is. Dit project is intussen afgerond.
Dit project is afgerond in 2015.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Aanzet tot proeftuin

Deze coalitie heeft zichzelf de vraag gesteld: welke innovaties zijn nodig om een werkelijke transformatie in de ouderenzorg te realiseren? Uitgangspunt waren innovaties die in Noord Nederland ontwikkeld waren en die aangevuld zouden worden met innovaties uit het netwerk van VitaValley. Tezamen met de gemeente Groningen, UMCG, HANNN, ZIF en Carint is een eerste visie op papier gezet. De gedachte was om deze visie uit te werken voor een specifieke gemeente of wijk, in de vorm van een proeftuin. Het lukte niet om genoeg energie in deze coalitie te mobiliseren om een volgende stap te nemen.

Fase2

Coalitievorming

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig