Eén van de snelst groeiende omgevingen voor eHealth is Quli. Het is een omgeving met digitale hulpmiddelen voor iedereen die gezond wil zijn en blijven en daarbij zelf de regie wil houden. Quli is een aansprekende zorginnovatie. Iedereen kan snel informatie vinden over preventie, aandoeningen en behandelingen. En zorgverleners kunnen hun cliënten online hulp en zelfmonitoring bieden. Daarnaast kan iedereen via Quli ervaringen delen.
Dit project is afgerond in 2016.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Regie over eigen leven

In dit project staat de gedachte centraal dat elke burger een eigen portal heeft om regie te voeren over zijn eigen leven. Quli richt zich in eerste instantie op burgers met een psychische stoornis, een lichamelijke beperking en/of een mentale beperking. Dit portal is een burgerportal: de burger staat centraal en niet de zorgverlener. We zijn er van overtuigd – en dat blijkt ook uit de praktijk – dat een versterking van de zelfregie leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Fase2

Coalitievorming

Fase3

Implementatie en opschaling

Opschaling via een sociale onderneming

VitaValley is met Quli in dialoog gegaan over de manier van opschalen. Dit heeft er uiteindelijk toegeleid dat de zorginstellingen die Quli ontwikkel hebben, dit portaal in een sociale onderneming ondergebracht hebben. Deze onderneming kan de implementatie met kracht ter hand nemen.

Fase4

Borging

 +

Overig

Meer weten? Lees verder over dit project op de website van Quli

Interessante links en downloads

Link
Website Quli