VitaValley participeert in het project Proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio. Dit project is een van de negen proeftuinen op het gebied van uitkomstfinanciering. Tijdens het project werd geconcludeerd dat de stem van de patiënt teveel ontbrak. VitaValley is op dat moment als onafhankelijke partij ingeschakeld om de patiënt een stem te geven. Het project had als doel het krijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van chronisch zieken, om daarmee de behandeling te optimaliseren.
Dit project is afgerond in 2016.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Ontwikkeling datamodel

De Proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio ontwikkelde in de eerste plaats een datamodel. Dit model wordt gebruikt om te kunnen sturen op persoonsgerichte gezondheid in de regionale populatie. Uit meer dan 20 verschillende bestanden worden gegeven betrokken die via een epidemiologisch wasprogramma worden omgezet in dashboardinformatie voor de professional en patiënt.

Fase2

Coalitievorming

Deelnemers proeftuin

In de Proeftuin participeren: Zorgbelang Zuid-Holland, eerstelijns gezondheidscentra (huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten), SCAL Medische Diagnostiek, het Alrijne Ziekenhuis en zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid.

Fase3

Implementatie en opschaling

Veel belangstelling voor het datamodel

De Proeftuin is in omvang toegenomen door de uitbreiding van het aantal deelnemende gezondheidscentra. Vanuit andere regio’s bestaat veel belangstelling voor het gehanteerde datamodel, waarbij de governance structuur momenteel de nodige aandacht vraagt.

Succesvolle toepassingen die in de Proeftuin zijn ontwikkeld, worden overgedragen aan de klinische praktijk. Met de zorgverzekeraar wordt invulling gegeven aan nieuwe vormen van inkoop en contractering.

Fase4

Borging

 +

Overig