De Persoonlijke Gezondheidscheck is een website waarmee iedereen in Nederland zijn gezondheid en leefstijl kan checken en monitoren. VitaValley werkte mee aan de ontwikkeling en ondersteunde de realisatie. Ook dachten we mee over de vraag hoe je mensen kunt stimuleren om actief hun gezondheid te checken en over financiële impulsen voor huisartsen om proactief met de resultaten aan de slag te gaan.
Dit project is afgerond in 2015.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Ziektepreventie voor iedereen

Hoewel artsen en gebruikers positief waren over de werking, verliep de implementatie van het Preventie Consult CardioMetabool Risico (CMR) – de voorloper van de Persoonlijke Gezondheidscheck – stroef. Er was aanvullende inzet, kennis en ervaring nodig om het tot een succes te maken. VitaValley zette haar kennis en kunde in om de website te innoveren en toe te spitsen op een grotere doelgroep. Nu kan niet alleen de risicopatiënt maar elke burger in Nederland gratis zijn gezondheid checken en monitoren. De Persoonlijke Gezondheidscheck signaleert ziektes vroegtijdig, voorkomt verergering van klachten en verbetert de vitaliteit van mensen.

Interessante links en downloads

Links
Persoonlijke Gezondheidscheck
Fase2

Coalitievorming

Coalitie

Bij dit project zijn betrokken: Nederlandse Hartstichting, Diabetes Fonds, Nierstichting, NHG, LHV, NVAB, Noaber Foundation, GGD Nederland, VitaValley en NIPED.

Fase3

Implementatie en opschaling

Vergroten van het bereik

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een website waarmee iedereen in Nederland zijn gezondheid en leefstijl kan checken en monitoren. VitaValley werkte mee aan de ontwikkeling en ondersteunde de realisatie. Ook dachten we mee over de vraag hoe je mensen kunt stimuleren om actief hun gezondheid te checken en over financiële impulsen voor huisartsen om proactief met de resultaten aan de slag te gaan.

In 2014 organiseerden we daarom samen met de initiatiefnemers een aantal bijeenkomsten om elkaar te stimuleren en te inspireren. Inmiddels zijn er concrete plannen om in de regio Twente de persoonlijke gezondheidscheck in een aantal gemeenten te implementeren.

Fase4

Borging

 +

Overig