Samen met The Owls Foundation, onderdeel van het Noaber Netwerk, zocht VitaValley naar de faal- en succesfactoren van innovatie- en doorbraakprocessen (breakthrough innovaties) in de gezondheidszorg. Daarbij keken we naar mislukte en geslaagde innovaties in tal van sectoren, variërend van politiek en social media tot landbouw en duurzame energie. Onze zoektocht leidde tot de identificatie van negen creatieve, operationele en omgevingsfactoren die essentieel zijn voor succesvolle strategische innovatie. In 2014 is de publicatie Breakthrough. From Innovation to Impact (deel I) verschenen. Naar verwachting zal in 2018 deel II verschijnen.
Dit project is afgerond in 2014.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Verschillende facetten van innovatie

In de beginfase van het project is een voorlopige visie op innovatie gedefinieerd. De kern van dit model is dat innovatie een proces is waarbij in ieder geval de volgende factoren of deelprocessen een rol spelen: idee & visie, innovatie & doorbraak, concept, missie & strategie, planning & uitvoering en een iteratief proces.

Fase2

Coalitievorming

Een divers netwerk

Een netwerk is opgebouwd met partijen in de de politiek, social media, gezondheidszorg en andere maatschappelijke sectoren om relevante cases voor innovatie op deze gebieden te identificeren en goed te beschrijven. Dit leidde uiteindelijk tot een twintigtal kwalitatief goede cases. De cases zijn met behulp van een methodiek geanalyseerd. Dit leidde uiteindelijk tot een verfijning van het model waarmee we waren begonnen.

Fase3

Implementatie en opschaling

Zevenstappenplan voor innovatie in de zorg

In een latere fase van het project zijn alle case studies nog geanalyseerd vanuit een meta-perspectief. Dit leidde tot een verdere verfijning van het model. Er worden vier verschillende typen factoren onderscheiden: creatieve factoren (idee&visie, innovatie&doorbraak), conceptuele factoren (concept), operationele factoren (missie&strategie, planning&executie, iteratief proces) en ondersteunende factoren (menselijke factoren, omgevingsfactoren, toevallige kansen). Ook is deze methodiek uitgewerkt tot een zevenstappenplan voor innovatie in de zorg.

Fase4

Borging

Breakthrough From Innovation to Impact

In 19 hoofdstukken worden 19 belangrijke doorbraken en innovaties met (grote) impact beschreven. Van logistieke processen, duurzame energie tot de eenwording van Duitsland. Ook gaat een aantal hoofdstukken over de innovatieve veranderingen in de gezondheidszorg. De auteurs zijn allen actief betrokken (geweest) bij de betreffende doorbraken en innovaties.

Aan de hand van een kwalitatief analyse-model worden in het laatste hoofdstuk de gemeeenschappeliijke kenmerken van de beschreven veranderingen samengevat. Zo ontstaat per thema een inzicht in de creative factors, de operational facctors en de enabling factors die bepalend zijn geweest voor het succes van de vernieuwing. De publicatie is in het Engels geschreven en zij kan worden besteld bij Amazon.com. De digitale versie kunt u downloaden via de website van dit project (zie link).


 +

Overig