Patiëntenportaal PAZIO biedt een samenwerkingsplatform voor zorg en welzijn dat zorgverleners en hun eHealth diensten samenvoegt. Hiermee krijgen zorggebruikers via één digitale voordeur gemakkelijk toegang tot al hun online zorg- en welzijnsdiensten. Zo gaan we de versnippering van het huidige eHealth aanbod tegen en krijgt de burger een instrument om de regie over zijn eigen zorg en welzijn te voeren.
Dit project is afgerond in 2016.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Het hele zorgaanbod online, in één digitaal loket: PAZIO

PAZIO bundelt het aanbod van zorgverleners in één digitaal loket, waar patiënten veel zaken rondom zorg online kunnen regelen. Een belangrijk doel is de vereenvoudiging en verbetering van de toegankelijkheid van zorg in diverse vormen. VitaValley heeft zicht ingezet voor de start en verdere opschaling van PAZIO.

Fase2

Coalitievorming

Uitbreiding naar het welzijnsdomein

VitaValley startte in 2014 een coalitie die zorgde voor de verdere opschaling en uitbreiding naar het welzijnsdomein. Want hoe meer zorgverleners zich bij PAZIO aansluiten, des te aantrekkelijker het portaal voor de patiënt wordt. De ambitie van het project was om aan te tonen dat opschaling van eHealth initiatieven daadwerkelijk mogelijk is in Nederland.

De deelnemers aan de coalitie zijn: PAZIO, UMC Utrecht, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, Imtech, MediPortaal, VitalHealth Software, PharmaPartners Promedico, ONVZ, Gezondheids Centra Maarssenbroek, U-zorg, Saltro en EBU.

Fase3

Implementatie en opschaling

Opschalen en uitbouwen

Bij verschillende zorginstellingen in de regio Utrecht heeft PAZIO haar grote toegevoegde waarde bewezen. Daarom kreeg VitaValley, samen met het UMC Utrecht en PAZIO, ondersteuning vanuit het ZonMw programma ‘De Zorg Ontzorgd met ICT’. Deze ondersteuning stelt ons in staat PAZIO verder op te schalen en uit te bouwen. Want hoe meer zorgverleners zich aansluiten, hoe aantrekkelijker het digitaal loket voor de patiënt wordt.

Snelle opschaling

PAZIO was aanvankelijk uitsluitend gericht op zorg aan diabetespatiënten. Nu werken we aan een dienstverlening voor andere doelgroepen. Ook werken we samen met het UMC Utrecht en vijf andere partners aan een learning community. Om kennis en ervaring uit te wisselen en zo de implementaties te versnellen.

Om te komen tot een snelle opschaling zijn er vijf parallelle activiteiten gestart.

• “Doorontwikkeling (productizing) platform: van portaal in eerste lijn naar breed product
voor zorg en welzijn”
• “Coalitie in Utrecht: het geheel wordt meer dan de som der delen”
• “Synchroon uitrollen in de eerste lijn en pilots voor de wijkteams”
• “Maatwerk in de tweede lijn”
• “Lessen leren en delen”

Interessante links en downloads

Publicaties
Publicaties
Fase4

Borging

Volwassen platform

PAZIO is anno 2017 een volwassen platform dat op eigen benen de verdere opschaling kan realiseren. PAZIO blijft hiermee bijdragen aan zelfregie en -management van patiënten via betere informatievoorziening.


 +

Overig