Onderdelen van het SET-up programma

Samen naar een succesvolle implementatie
De focus van SET-up is vraaggestuurde praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen de innovatieclusters. Het doel van de activiteiten in het SET-up programma is dat deze blijvend leiden tot het op grote schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis, ook na(ast) de projecten binnen SET.

Wat bieden we aan?
We onderscheiden drie soorten van ondersteuning voor SET deelnemers:

A. Gerichte training, coaching en ondersteuning – op basis van fasering:

We ontwikkelen een agenda van trainingen, workshops en masterclasses die in en met de regio’s gaan plaatsvinden. Denk aan onderwerpen zoals het inbrengen van gebruikersperspectief, verandermanagement of structurele financiering.

B. Ondersteuningsaanbod op maat – op basis van vragen van de deelnemers:

SET deelnemers kunnen een beroep doen op deze ondersteuning. Het gaat hierbij om kleinschalig advies van een expert en het leggen van verbindingen.

C. Online community:

Het doel van de online community voor SET deelnemers is de laagdrempelige mogelijkheid om online kennis en ervaringen uit te wisselen en om de geleerde lessen van SET te borgen. Zo kunnen deelnemers vragen stellen of discussies starten via het forum en ervaringen en tips delen over een e-health toepassing.

Het ondersteuningsaanbod van SET-up is niet statisch, maar zal periodiek worden herzien op basis van de behoeften van de deelnemers.

Alle bovenstaande informatie is terug te vinden in onze digitale folder.