Masterclass Het zorgstelsel in een middag – Begrijp hoe het systeem werkt

Tijdens deze masterclass nemen we je mee in de wereld van vier wetten, te weten de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet. Je krijgt kennis over de achtergronden bij ons stelsel en de werking ervan voor verschillende stakeholders. Tevens bespiegelen we de toekomst: welke kansen en belemmeringen zijn er in een veld met arbeidsmarktkrapte, een toename van technologie en kosten?

Voor wie?
De Masterclass het zorgstelsel in een middag richt zich op iedereen die meer wil weten over het Nederlandse zorgstelsel.

Wat levert het je op?

• Kennis over de achtergronden bij het huidige zorgstelsel
• Inzichten over de kansen en belemmeringen van dit stelsel en mogelijke aanpassingen daarop
• Inzichten voor de ontwikkeling van (je eigen) innovatieve projecten; welke validiteit wordt gevraagd en welke (maatschappelijke) businesscase kan de implementatie ondersteunen?

Docenten
Het docententeam bestaat uit
Dik Hermans (hoofddocent), Directeur VitaValley
Voormalig voorzitter raad van bestuur van het College van Zorgverzekeringen
en expert op het gebied van het zorgstelsel.

 

Paul van Rooij, Algemeen directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), voormalig adjunct-directeur Zorgverzekeraars Nederland

 

 

Programma en aanbod
Het programma bestaat uit een afwisseling van korte lezingen en interactieve sessies waarin je bijvoorbeeld vragen over je eigen innovatieve omgeving kunt stellen.
Van 13.30 – 16.30 uur met aansluitend een borrel en de gelegenheid tot netwerken.

Data
26 maart 2020 en 2 juli 2020

Locatie
De Masterclass vindt plaats op Landgoed Groot Zonneoord in Ede.
Adres Zonneoordlaan 17, 6718 TK Ede (Gld.)

Kosten
• € 395,- pp exclusief btw, inclusief borrel
• Voor programmapartners en netwerkpartners van VitaValley gelden aparte afspraken. Zie hiervoor de overeenkomst of overleg met je contactpersoon bij VitaValley.

Schrijf je nu hier in!

Wil je meer informatie of heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met academie@vitavalley.nl.

Over VitaValley
VitaValley is een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van innovaties. Wij verbeteren gezondheid en welzijn in Nederland door het implementeren van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid. Daartoe organiseren wij masterclasses middels de VitaValley Academie, waar wij onze kennis delen.
VitaValley is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).