Een Lééfhuis combineert zorg en dienstverlening. Er is ruimte voor het eigen netwerk en de eigen zorgverleners van wijkbewoners. Zij kunnen er terecht voor verpleging of een tijdelijk verblijf. Ze bepalen zelf welke diensten (zoals wassen, eten of wandelen) ze gebruiken. Daarbij leggen de Lééfhuizen de nadruk op mogelijkheden in plaats van op (zorg)behoeften.
Dit project is afgerond in 2017.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Lokale Lééfhuizen als sociaal netwerk én vangnet

Een Lééfhuis combineert zorg en dienstverlening. Er is ruimte voor het eigen netwerk en de eigen zorgverleners van wijkbewoners. Zij kunnen er terecht voor verpleging of een tijdelijk verblijf. Ze bepalen zelf welke diensten (zoals wassen, eten of wandelen) ze gebruiken. Daarbij leggen de Lééfhuizen de nadruk op mogelijkheden in plaats van op (zorg)behoeften.

Fase2

Coalitievorming

Franchise-concept

De Lééfhuizen zijn een initiatief van VitaValley, Movinex en Boullan. VitaValley is lid van de coöperatieve vereniging die het concept van de Lééfhuizen volgens een franchise-concept implementeert. We zoeken geschikte locaties, we praten met gemeenten en vastgoedontwikkelaars en we enthousiasmeren zorgaanbieders.

Bij dit project zijn betrokken: Movinex, Boullan, VitaValley, Hilverzorg en de gemeente Hilversum.

Fase3

Implementatie en opschaling

Lokale ondernemers

Een Lééfhuis wordt gerund door een lokale ondernemer. Hij stimuleert informele zorg en coördineert formele zorg. Een Lééfhuis is veel meer dan een opvanghuis. Lééfhuizen zijn het bruisend hart van de buurt, met horecagelegenheden en een activiteitenprogramma voor en door de buurt. Op die manier versterkt de locatie het sociale netwerk in de wijk.

Fase4

Borging

Coöperatie opgeheven

Ondanks diverse kansen om het Lééf-concept in de praktijk te brengen, is het de coöperatie uiteindelijk niet gelukt een initiatief ook echt te verzilveren. Belangrijkste struikelblok bleek het bijeen brengen van het benodigde startkapitaal om een Lééfhuis te financieren. Het project is in 2017 gestopt en de coöperatie is opgeheven.


 +

Overig