Voor dit project is in 2014 een subsidieaanvraag gedaan. Deze aanvraag is helaas niet gehonoreerd. In 2015 zijn pogingen ondernomen om alsnog een coalitie te vormen. Dit is spaak gelopen. Daarom is besloten voorlopig met dit project te stoppen.
Dit project is afgerond in 2015.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Fase2

Coalitievorming

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig