In de gezondheidszorg neemt eHealth een steeds grotere plaats in. Het gebruik van portalen, zelfmanagement en big data zal de gezondheidszorg sterk veranderen. In de praktijk leidt dit tot veel vragen over privacy. Wat mag er wel en wat mag er niet? En hoe kunnen we bepaalde problemen op het gebied van privacy voorkomen.
Dit project is afgerond.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Het gebruik van eHealth zal leiden tot een verbetering van de zorg. In de verdere ontwikkeling van eHealth zijn drie aspecten van belang. Allereerst moet het leiden tot meer zelfregie van de patient, een betere zorg voor de patient en een goede bescherming van de privacy van de patient. Ten tweede moet het geheel van oplossingen in de praktijk ook werken. De systemen horen de professional en burger zo te ondersteunen dat het gemakkelijk is om goede zorg te geven en ontvangen. Hierbij moet er ‘automatisch’ aan de privacy regels worden voldaan. In onze visie gaat het dus om goede zorg, met respect voor pricacy.

Fase2

Coalitievorming

Het project ICT & Privacy is een samenwerking van ECP en VitaValley. Er is een coalitie gevormd met partijen, zoals de Patientenfederatie, TNO, Philips, Nictiz, VWS en diverse zorginstellingen. Op dit moment verkent de coalitie aan de hand van casussen de knelpunten die in de praktijk naar voren komen op het gebied van zorg en privacy. Ook is een model ontwikkeld op knelpunten in het geven van zorg en het beschermen van de privacy van de client te analyseren.

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig