Mensen moeten zelf beschikken over al hun gegevens rond ziekte en gezondheid. VitaValley steunt deze doelstelling van de minister van VWS en patiëntenfederatie NPCF. Het sluit namelijk perfect aan op de ontwikkeling dat mensen zelf meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun gezondheid, welzijn en leefstijl.
Dit project is afgerond in 2015.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Fase2

Coalitievorming

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig