In 2014 benoemde het kabinet Dik Hermans (bestuurder VitaValley) tot aanjager van het doorbraakprogramma ‘De zorg ontzorgd met ICT’. Dit project richt zich op het langer zelfstandig functioneren van kwetsbare ouderen, met behulp van e-Health. In samenwerking met het Platform ICT van ECP werd een programma gestart om e-Health oplossingen te kunnen opschalen.
Dit project is afgerond in 2016

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Visie als vertrekpunt voor doorbraken

De in 2014 geformuleerde visie van VWS op de opschaling van eHealth vormde het uitgangspunt voor het programma. Het kernteam van het programma bestond naast VitaValley uit vertegenwoordigers van de Ministeries van VWS, EZ, en het ECP. Het team formuleerde een visie op de belemmeringen voor opschaling van zorginnovaties, dat als vertrekpunt gold voor het doorbraakprogramma.

Fase2

Coalitievorming

Selectie door programmacommissie

ZonMw formeerde een breed samengestelde programmacommissie. Deze commissie formuleerde een verzoek voor het indienen van voorstellen voor opschaling van bewezen innovatieve prototypes. Er werden door verschillende gelegenheidscoalities meer dan 30 voorstellen ingediend, waarvan de commissie er 4 selecteerde en voorzag van een subsidie.

Fase3

Implementatie en opschaling

Opschaling van drie toepassingen

Drie van de vier geselecteerde coalities hebben in een periode van twee jaar gewerkt aan de opschaling van hun innovatieve toepassing: OZO-verbindzorg; PAZIO en Livind leeftstijlmonitor. Alledrie de toepassingen hebben een grotere schaal in gebruik gerealiseerd.

Fase4

Borging

eHealth-stedenestafette

In samenwerking met de Digitale Steden Agenda is een eHealth-stedenestafette gehouden. Hiermee is per regio een impuls gegeven aan de inzet van eHealth-toepassingen in het gemeentelijk domein. De opbrengst van iedere bijeenkomst is input geweest voor een toolkit, die is gepubliceerd op de website van de DSA.


 +

Overig