De Coalitie Iedereen Mobiel! (CIM) richt zich op mobiliteit voor mensen met een beperking. CIM ontwikkelt en implementeert gelijkwaardige vormen van mobiliteit. Mensen moeten vanuit hun specifieke omstandigheid en behoefte gebruik kunnen maken van diverse vervoersmogelijkheden. Dit is mogelijk met gebruik van hun eigen gegevens en door toepassing van slimme technologie.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:
Fase1

Visievorming

Voor de voorbereiding van de coalitie is een startdocument geschreven. Er is een kernteam van stakeholders geformeerd en een ondersteuningsteam ingericht. Het eerste Plan van Aanpak is in januari 2018 opgeleverd, de vernieuwde versie in mei 2018. Er is een eerste subsidie verleend vanuit het programma Regie op Gegevens door de ministeries Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Fase2

Coalitievorming

Kernteam

Het kernteam Coalitie Iedereen Mobiel! bestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van: - Ieder(in) - MEE-NL - Special Heroes - Translink - GoOV - 9292 - Qiy-Foundation - Doorbraak Gemeenten - VitaValley De beoogde coalitie is veel breder. Deze zal onder andere bestaan uit Patiëntenorganisaties, Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten, Zorgorganisaties en -Verzekeraars, Vervoersbedrijven en ICT-leveranciers.

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig