Herkenbare zingeving werkt motiverend en stimulerend tijdens het herstelproces. Maar voor mensen met een christelijke of humanistische achtergrond, bleken christelijke GGz instellingen lastig online vindbaar. Het doel van dit project was het verbeteren van de vindbaarheid en de kwaliteit van de christelijke GGz.
Dit project is afgerond in 2015.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Redenen voor samenwerken

Binnen de Christelijke GGz is er een hoge urgentie om samen te werken en samen te innoveren. De belangrijkste redenen zijn:

• de christelijke GGz is onvoldoende toegankelijk;
• het aanbod van de christelijke GGz is sterk versnipperd;
• de kwaliteit van de christelijke GGz is in het algemeen onvoldoende;
• de identiteit van de christelijke GGz is onvoldoende transparant en onvoldoende gewaarborgd;
• het innovatie vermogen van de christelijke GGz is beperkt.

Fase2

Coalitievorming

Er is een coalitie gesmeed met verschillende partijen: De Hoop, Eleos, Ichthusgroep, In de Bres, Leliezorggroep, NPv en Pro Life.

Fase3

Implementatie en opschaling

Ontwikkeling innovatie-programma

De coalitie heeft een innovatie-programma gecreëerd door:

1) een gezamenlijk portal te ontwikkelen;
2) samen te werken en te concentreren bij stoornissen met een lage prevalentie;
3) gezamenlijke producten voor de 0de, 1ste en 2de lijn te ontwikkelen;
4) de kwaliteit en efficiency Christelijke GGz te verhogen;
5) alle aanbieders van Christelijke GGz aan dit initiatief te verbinden.

Dit programma heeft de coalitie gezamenlijk uitgewerkt. Een projectplan is gedefinieerd.
Ondersteuning voor de uitvoering door VitaValley bleek hierbij niet nodig te zijn.

Fase4

Borging

 +

Overig