In het project ‘Better in, Better out’ worden samenwerkingen gestart tussen (para)medische disciplines. Het doel van het project is om patiënten fitter een operatie in te laten gaan, waardoor herstel achteraf sneller en beter is.
Dit project is afgerond in 2015.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Better in, better out

Uit onderzoek van onder andere TNO blijkt dat mensen die in goede conditie zijn of worden gebracht, zware medische ingrepen beter doorstaan en er sneller van herstellen. VitaValley wil samen met TNO het better-in-better-out principe deel uit gaan laten maken van de Nederlandse gezondheidszorg. Daartoe organiseerden we 2013 onder meer een startconferentie met zorgaanbieders in de Gelderse Vallei om een proeftuin te ontwikkelen waarin we samen vormgeven aan deze nieuwe werkwijze.

Fase2

Coalitievorming

Samenbrengen van partijen in de Gelderse Vallei

VitaValley nam in 2014 het initiatief om het TNO-concept toe te passen in de Gelderse Vallei. De voordelen zijn evident: betere zorg, minder ligdagen in het ziekenhuis, minder complicaties en lagere kosten. We staken veel tijd in het samenbrengen van partijen: onder meer Ziekenhuis Gelderse Vallei, fysiotherapeuten, een revalidatie-instelling en zorgverzekeraars. Structurele inbedding van vernieuwingen lukt namelijk alleen als alle relevante partijen betrokken zijn.

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig