Dit project, gestart in 2016, heeft als doel het organiseren van gestructureerd overleg en kennisuitwisseling tussen alle afzonderlijke (vaak regionale) zorginnovatienetwerken. Op deze manier geven we gezamenlijk vorm aan een krachtig landelijk netwerk zorginnovatie. Met dit landelijke innovatienetwerk bereiken we meer innovatiekracht en slagkracht in de regio’s. Hiervoor wordt ingezet op een versterkte samenwerking met de innovatieregio’s.
Dit project is afgerond

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Fase2

Coalitievorming

Coalitie

De coalitie Dementie en muziektherapie is gestart door de NVvMT en VitaValley. Er zijn diverse stakeholders betrokken.

Van de volgende organisaties zijn muziektherapeuten aangesloten bij het project: Aafje, Carintreggeland, Topaz, Evean, Hilverzorg, Livio, Norschoten en Warande.

Daarnaast zijn de volgende individuele muziektherapeuten betrokken: José Kooijman van JoKoM en Hilbertje Reek-Jansen van Muzisamen.

De volgende organisaties denken actief mee met het implementeren van muziektherapeutische schaal: ActiZ, Alzheimer Nederland, Dirkse Anders Zorgen, Reliëf en Vilans.

Ook deelnemen aan dit project als zorginstelling of muziektherapeut? Dat kan. Stuur hiervoor een mail naar info@vitavalley.nl

Fase3

Implementatie en opschaling

Implementatie activiteiten

De volgende activiteiten zijn en worden gerealiseerd in 2016 en 2017:

• Stimuleren van betrokkenheid en participatie van alle relevante netwerken
• Organiseren van één bijeenkomst per kwartaal
In 2016 hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd waarin de deelnemende regionale
netwerken kennis hebben uitgewisseld. In 2017 zetten we dit voort.
• Handreiking netwerkvorming
Om de regionale netwerkvorming te versterken, ontwikkelen we in 2017 een handreiking.
• Optioneel: internationale relaties
In 2017 gaat het landelijk netwerk de meerwaarde van een studiereis voor internationale
netwerkkansen voor zorginnovatie verkennen.

Fase4

Borging

 +

Overig