Onze aanpak

Focus op innovaties met maatschappelijke en sociale impact
VitaValley is een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van innovaties. Wij verbeteren gezondheid en welzijn in Nederland door het implementeren van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid. Wij richten ons met name op innovaties op systeemniveau die leiden tot maatschappelijke impact.

  • Ons hoger doel: Wij verbeteren de gezondheidszorg en welzijn in Nederland door het implementeren van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid.
  • Ons gewaagd doel: In 2022 is er in de doelgroepen waar VitaValley zich op richt 20% minder beroep op professionele dienstverlening in zorg en welzijn en is er hierdoor meer ruimte voor zinnige zorg. Daarnaast zal 50% van de mensen met beperkingen gebruik maken van eHealth-toepassingen. De tevredenheid over de dienstverlening is vergroot en de kosten zijn gestabiliseerd.
  • Onze kernkwaliteiten: VitaValley is een onafhankelijke netwerkorganisatie met een focus op implementatie. We selecteren programma’s met een hoge maatschappelijke impact en opereren op landelijk niveau. We koppelen onze programma’s aan reeds bestaande initiatieven en kiezen voor regionale uitvoering. We smeden brede samenwerkingscoalities. We agenderen en realiseren noodzakelijke veranderingen op systeemniveau in samenwerking met belanghouders.
  • Onze kernwaarde: Het draait om mensen!