ANBI-Status
Stichting VitaValley heeft bij de Belastingdienst per 1 januari 2016 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen.

Officiële naam
Stichting VitaValley

KvK
09147953

RSIN
814424387

Contactgegevens
Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede
0318 – 65 77 15
info@vitavalley.nl
www.vitavalley.nl

Doelstelling
Wij zijn een onafhankelijke netwerkorganisatie, vanuit het algemeen nut gericht op een gezond en vitaal Nederland. Sinds 2004 realiseren wij innovaties met grote impact op het werk van zorgprofessionals en op de gezondheid van veel burgers. We beogen een transitie van zorg naar gezondheid  en als er toch zorg nodig is, dan zo veel mogelijk op de juiste plek. Dit doen wij door middel van het opzetten van landelijke leernetwerken, het faciliteren van regionale themacoalities en het ontwikkelen van kennis- en innovatieprogramma’s zoals Vitaal Thuis, SET-up, 2diabeat, Vitaal Leven en de VitaValley Academie.

Onze aanpak
De kracht van samenwerking staat centraal in al onze programma’s. Wij stellen het gezamenlijk belang voorop en werken intensief samen met zorg- en welzijn organisaties, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ministeries en gemeentes. In onze programma’s waarborgen wij een continue wisselwerking tussen de praktijk- en systeemwereld. Hierin stemmen wij innovatie, uitvoering, onderzoek en beleid op elkaar af.

VitaValley werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe programma’s. Onze rol verschilt per programma maar is globaal in te delen in de volgende drie categorieën:

– Netwerkregie: bewegen naar een landelijk gedragen infrastructuur voor gezondheid.
– Coalitievorming: beantwoorden van taaie zorginnovatievraagstukken in complexe omgevingen.
– Kennisdeling: adapteren en doorvoeren van bestaande en innovatieve oplossingen.

Het team van VitaValley bestaat uit sterk geëngageerde, ervaren bestuurders en programmamanagers met bewezen track-record.

In 2040…
In onze programma’s hanteren wij altijd een lange termijn perspectief. We werken hierin nauw samen met maatschappelijke organisaties, burgers, overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De doelstellingen van onze programma’s sluiten daarom aan bij de centrale missie van de Topsector Life Sciences & Health (LSH) die luidt: In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaarlanger in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen.

Zie voor meer informatie het VitaValley meerjarenplan 2021 – 2023 onderaan deze pagina.

Bestuur
Maarten Ploeg, bestuurder
Pim Ketelaar, bestuurder

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van VitaValley. De bestuurders zijn ook inhoudelijk verantwoordelijk voor de VitaValley programma’s in de rol van programmadirecteur. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
Michel van Schaik, voorzitter Raad van Toezicht
Vivian Broex, lid Raad van Toezicht
Jempi Moens, lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en het bestuur van VitaValley hebben het beloningsbeleid van bestuur en medewerkers van VitaValley laten benchmarken. Op basis hiervan is vastgesteld dat de BBRA-schalen van de overheid leidend zijn voor de salarissen van het bestuur en medewerkers. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Jaarverslagen
Jaarlijks rapporteren wij over onze activiteiten, resultaten en impact in een sociaal en financieel jaarverslag. Hieronder vindt u de jaarverslagen vanaf 2010.

VitaValley Jaarverslag 2019
VitaValley, jaarverslag 2018
VitaValley jaarverslag 2017
VitaValley jaarverslag 2016
VitaValley jaarverslag 2015
VitaValley jaarverslag 2014
VitaValley jaarverslag 2013
VitaValley jaarverslag 2012
VitaValley jaarverslag 2011
VitaValley jaarverslag 2010

Meerjarenplan VitaValley 2021 – 2023