Partners

Het partnernetwerk van VitaValley bestaat uit ruim vijftig organisaties.
Onze innovatiepartners ondersteunen onze missie actief met de inbreng van kennis en donaties. Ons innovatienetwerk bestaat voor ongeveer de helft uit aanbieders van zorg en welzijn, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, GGD organisaties, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zelfstandige bestuursorganen, beroepsorganisaties, kennisinstituten, e-health aanbieders en het bedrijfsleven .