Update: Stimuleringsregeling E-health Thuis

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is sinds 1 maart geopend. Er is veel belangstelling voor

Eerste Stimuleringsregeling E-health Thuis is toegekend

De eerste subsidieaanvraag binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis is toegekend aan revalidatiecentrum Basalt. “Een mooi

SET-up: sneller en beter implementeren e-health

Donderdag 14 februari vond de informatiebijeenkomst over de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) plaats. Tijdens deze

VitaValley ondersteunt Stimuleringsregeling E-health Thuis

E-health kan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte of beperking verbeteren