Warande biedt wonen met zorg en service voor ouderen op de Utrechtse Heuvelrug en in Houten. Warande verzorgt arrangementen op maat voor senioren die het versterken en het behouden van hun vitaliteit belangrijk vinden en die vooral graag op hun eigen manier vorm geven aan het ouder worden: aangenaam actief blijven. Warande richt zich op de senior met een brede culturele en maatschappelijke belangstelling. Een goed verzorgde woonomgeving met geruisloze ondersteuning en dienstverlening van bovengemiddelde kwaliteit met tijd voor aandacht staan hierbij hoog in het vaandel. Zelf de regie houden binnen de eigen mogelijkheden en actieve betrokkenheid van het sociale netwerk is daarbij leidend.

Het Alzheimercentrum VUmc is het grootste Alzheimercentrum in Nederland en maakt deel uit van het VU medisch centrum. Kernactiviteiten omvatten patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie.

Speerpunt binnen de patiëntenzorg is het gebied van de dementie op jonge leeftijd. Per jaar worden meer dan 400 nieuwe patiënten gezien uit heel Nederland en hiervan is 60 procent jonger dan 65 jaar als de symptomen zich voor het eerst uiten.

Drie dagen per week vindt er dagdiagnostiek plaats waarbij de patiënten alle diagnostische procedures op één dag doorlopen. Gepaard aan de diagnostiek is de inventarisatie van de zorg en deze wordt op maat geboden door twee gespecialiseerde verpleegkundigen.

Speerpunt binnen het onderzoek is het ontwikkelen van biomarkers voor vroege diagnostiek en vervolgen van de ziekteprogressie alsmede toepassen van nieuwe experimentele geneesmiddelen in clinical trial verband.

Binnen het centrum is expertise voorhanden op het gebied van MRI, PET en liquordiagnostiek van dementie. Ook het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten en toepassen van ICT in de zorg zijn paradepaardjes van het Alzheimercentrum VUmc.

Voka Health Community is een platform voor open innovatie in de ruime gezondheidszorg. Hier werken ondernemingen, zorgactoren, patiëntengroepen en kenniscentra uit gans Vlaanderen en Brussel samen om vernieuwingen in onze witte economie te realiseren. De Health Community is een specifieke ledenwerking van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.

VitalHealth Software is opgericht door Mayo Clinic (US) en de Noaber Foundation (NL). VitalHealth levert web based software voor de gezondheidszorg. Speerpunten zijn disease management, ketenzorg en personalized health management. VitalHealth levert producten als het Ketenzorg Informatie Systeem voor onder meer diabetes, COPD en CVRM, VitalHealth QuestManager voor Routine Outcome Monitoring en patiëntenportalen. Alle oplossingen zijn gebaseerd op het VitalHealth Platform. Dit softwareplatform wordt VitalHealth en haar partners ingezet. Het is flexibel en biedt hierdoor een ideale basis voor oplossingen, zowel voor de betrokken zorgverleners als de cliënt.

Vital Innovators wil de impact van zorginnovaties vergroten. De toepassing van innovaties in de zorg is vaak beperkt, waardoor de impact op de kwaliteit van zorg of kwaliteit van leven achterblijft. Met de huidige uitdagingen zoals de stijgende zorgvraag, het (dreigende) arbeidsmarkttekort en de stijgende zorgkosten, kunnen we ons dit niet veroorloven.

Vital Innovators is een sociale onderneming die het bereiken van maatschappelijke impact boven het maximaliseren van omzet en winst stelt. Vital Innovators streeft naar het realiseren van innovaties met een positieve bijdrage voor de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven. Dit vanuit het perspectief van patiënten, mantelzorgers, zorgprofessionals en andere betrokkenen.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden zo’n 3400 studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en ruim 450 artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. Alle patiënten uit Noord-Nederland met gecompliceerde of zeldzame aandoeningen worden uiteindelijk naar het UMCG verwezen. Goede zorg is altijd gebaseerd op de nieuwste inzichten en wordt gegeven door de beste dokters en verpleegkundigen. Samen met ondersteunend personeel werken zij dagelijks aan die ene, gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.

Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor alle inwoners van Midden- en West-Brabant. We bieden kraamzorg, thuiszorg en zorg in onze woonzorgcentra.

Stichting Qiy Foundation

Stichting Hart in Actie (ANBI) is in mei 2013 gestart. Wij willen op landelijk niveau mensen met een chronische beperking of aandoening op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten.

Stichting Hart in Actie is een kleine goede doelen organisatie die juist door deze kleinschaligheid op een effectieve manier zeer nuttige zaken kan realiseren. Wij werken uiteraard “niet op eigen houtje”. Wij willen een en ander realiseren met een groeiend aantal samenwerkingspartners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Sport en bewegen staat hoog op de agenda bij de overheid. Zij geeft daarmee een duidelijk signaal af: sport en bewegen is en blijft belangrijk. Op het snijvlak van sport en bewegen en gezondheid liggen dan ook de grootste kansen en uitdagingen voor onze unieke organisatie.

Via presentaties willen we mensen enthousiasmeren voor onze missie. Workshops e.d. organiseren en deelnemen aan welzijn- en zorgmarkten.