Programmamanager voor het SET-up programma

 • Wortels liggen in de zorg
 • Van oorsprong fysiotherapeut
 • Ondernemend karakter: altijd bezig met het opzetten van nieuwe projecten, innovaties en initiatieven
 • Aandachtsgebieden: organisatie inrichting, transformatie en ontwikkeling van technologie. Waar doen we wat, hoe doen we het, wat kan er anders en wat kan er beter?

Projectleider leernetwerk Persoonlijke Gezondheidscheck

 • A&O psychologe, meer dan 25 jaar werkzaam als trainer/coach/begeleider in velerlei bedrijven en organisaties
 • Thema’s zijn persoonlijke ontwikkeling, leidinggeven aan innovatie en samenwerken
 • Sinds 2015 jaar werkt zij binnen het Sociaal Domein met professionals aan maatschappelijke vraagstukken
 • Coacht (wijk)teams en hun managers en werkt als projectleider binnen transformatiewerkplaats Sociaal Domein van Hogeschool Windesheim
 • Bij VitaValley is zij verantwoordelijk voor het leernetwerk van de pilots Persoonlijke Gezondheids Check

Opleidingscoördinator VitaValley Academie sinds oktober 2019

 • Freelance ondersteuner bij maatschappelijke organisaties en stichtingen, met name in duurzaamheid, gezondheidsinnovaties en internationale natuurbescherming
 • Binnen VitaValley actief bij de VitaValley Academie

Programmamanager en adviseur

 • Actief op Health Deal persoonlijke preventie via ehealth
 • Actief op programma 2diabeat
 • Voormalig adjunct en manager Jeugd en Gezondheid bij Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
 • Voormalig integraal manager AWBZ Zorgkantoren Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn, Gooi
 • Bedrijfsecononoom, organisatie en strategisch management, KUB
 • Master of Information Management, TIAS

Programma- & Event assistent

 • ondersteunt het VitaValley SET-up & 2diabeat programma
 • versterkt het team van VitaValley sinds maart 2019
 • nieuwsgierig naar nieuwe communicatie technologieën en gadgets
 • daarnaast ondernemer in grafische vormgeving
 • heeft ervaring op het gebied van Secretariaat, PR, Marketing & Design

 

Directeur

 • voormalig bestuursvoorzitter van het College voor Zorgverzekeringen
 • voormalig directeur Sociale Verzekeringsraad
 • voormalig directeur College van toezicht sociale verzekeringen en Inspectie Werk en Inkomen
 • commissaris Mozaïek Wonen
 • toezichthouder Agis Innovatiefonds
 • toezichthouder Roessingh Research en Development
 • lid van de ZonMW-commissie Langdurige Zorg

Raad van Toezicht

 • directeur Gezondheidszorg Rabobank
 • voorzitter commissie Gezondheidszorg Nederlandse Vereniging van Banken
 • lid commissie gezondheidszorg VNO/NCW
 • lid Programma Raad Vilans
 • lid Raad van Toezicht bij de Ondernemende Huisarts
 • bestuurslid World Child Cancer
 • lid Raad van Toezicht Institute for Positive Health
 • gastdocent Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Nyenroode Business universiteit en SIOO
 • mede-auteur “Diagnose 2025: over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg” (Scriptum, 2010), “Diagnose Diabetes 2025: over de toekomst van de Nederlandse diabeteszorg” (2012) en “Diagnose Zorginnovatie; over technologie en ondernemerschap” (2013)
 • studeerde Tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam
 • voltooide een Public Health master-opleiding aan de Univiersity of California te Los Angeles

Secretaresse

 • Ondersteunt ViaValley als secretaresse sinds september 2018
 • Heeft de opleiding Facility Management afgerond aan de Hanze Hogeschool in Groningen.
 • Heeft een Eigen bedrijf in herstofferen van stoelen en banken.
 • Is momenteel ook nog werkzaam bij Friesland Campina als sensorisch medewerker.

Assistent Business Controller

 • Assistent controller bij Vitavalley
 • Assistent accountant bij Flynth Adviseurs & Accountants
 • Studeert accountancy aan de HAN (3e leerjaar)

Business Controller

 • Business controller a.i.
 • Ruime ervaring als controller en financieel manager in verschillende maatschappelijke ondernemingen
 • Master Bedrijfseconomie en aanvullende vaktechnische opleidingen