In 2019 heeft VitaValley voortgebouwd op het fundament dat in voorgaande jaren is gelegd. Het nieuwe collegiale besturingsmodel met een duidelijke rolverdeling over de diverse programma’s functioneert goed. Er zijn nieuwe projecten verworven die aansluiten bij de strategische focus, waarvoor extra ondersteunende capaciteit is aangetrokken. Dit heeft bijgedragen aan een breder draagvlak en meer flexibiliteit in de VitaValley organisatie. De ambitie van het Ministerie van VWS om De Juiste Zorg op de Juiste Plaats vraagt om samenwerking tussen zorgaanbieders en verzekeraars en (digitale) transformatie. Als onafhankelijk partij – met een ANBI status – met relevante kennis en netwerken wordt VitaValley steeds meer gezien als ‘een buitenboordmotor’ die goed van pas komt.

Zo werkt VitaValley sinds 2014 samen met een groot aantal zorgpartijen aan de implementatie van ‘slimme zorg thuis’ oplossingen om ervoor te zorgen dat alle Nederlanders e-Health kunnen inzetten om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. In 2019 initieerde VitaValley de ontwikkeling van de veldnorm Slimme Zorg Thuis, werden maatschappelijke kosten-baten analyses gemaakt en werd via coalitiebijeenkomsten, masterclasses en een online leernetwerk kennis ontwikkeld en gedeeld.

In 2019 is daarnaast het project e-health en achterstandsgroepen gestart waarin we in 10 steden in de komende jaren met nieuwe arrangementen gaan experimenteren. In oktober mochten we ook het meerjaren programma 2diabeat starten waarin we vanuit het Nationaal Preventieaccoord in een brede coalitie samenwerken om de opmars van diabetes type 2 te stoppen.

Ten slotte ondersteunt VitaValley de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) met het programma SET-up. In het SET-up programma delen we kennis en ondersteunen we de innovatieclusters creëren zo een krachtige beweging voor het succesvol opschalen en borgen van zorginnovaties.

De Corona-crisis die ons land in maart 2020 overviel heeft de urgentie van zorgtransformatie verder vergroot. VitaValley kan en wil daar de komende jaren een betekenisvolle rol in blijven vervullen.

In het jaarverslag delen we onze kennis en presenteren we de cijfers. Bekijk hieronder ons jaarverslag en lees wat we in 2019, samen met onze partners, bereikten.

VitaValley Jaarverslag 2019