VitaValley jaarverslag 2016

2016 was voor VitaValley een jaar waarin we met succes doorgepakt hebben op eerder behaalde resultaten. Met onze recent verworven ANBI status startten we in januari 2016 als vanouds, maar met een hernieuwde bevestiging van hetgeen we doen. Het aantal projecten is in 2016 afgenomen in aantal, van 22 naar 9 projecten. De lopende projecten konden door deze ruimte grootschaliger worden opgepakt. Onder andere om deze reden zijn in 2016 vier van deze projecten succesvol afgerond.

Ook hebben we in 2016 wederom nieuwe partners mogen verwelkomen in ons innovatienetwerk. Via ons website hebben we daarnaast een grote hoeveelheid kennis gedeeld, waaronder inkoopspecificaties voor het project Vitaal Thuis en meerdere visiedocumenten.

Bij dit alles staat het verbeteren van de kwaliteit van leven van de Nederlandse burger in gezondheid, ouderdom, beperkingen en ziekte centraal door actief bij te dragen aan het ontwikkelen, implementeren en opschalen van effectieve (zorg-)innovaties centraal.

Bekijk hieronder ons jaarverslag en lees wat we in 2016 nog meer, samen met onze partners, bereikten.

VitaValley jaarverslag 2016