VitaValley jaarverslag 2011

Maarten Verkerk: “Het aantal kwetsbare ouderen zal de komende jaren sterk stijgen. Het is een groep die onze liefde en zorg nodig heeft. Soms is de beste zorg om medisch niet in te grijpen. Soms is de beste zorg om wel medisch in te grijpen. Het zou fijn zijn als we daar de komende jaren meer zicht op krijgen.”

Het VitaValley jaarverslag 2011 heeft als thema ‘Kwetsbaarheid’. In 2011 was er bij VitaValley intensief aandacht voor kwetsbaarheid van de vergrijzende bevolking. We hebben veel kennis opgedaan over wat kwetsbaarheid inhoudt. En hebben met onze partners programma’s opgezet die hieraan gerelateerd zijn zoals zelfmanagement, mantelzorg en kwetsbare ouderen. In ons jaarverslag leest u meer over ons netwerk, onze projecten en onze medewerkers.

VitaValley jaarverslag 2011