De update van de Ziekenhuiszorg Thuis monitor is op dezelfde manier tot stand gekomen als de voorgaande monitor: met online desk research. We onderzochten Ziekenhuiszorg Thuis toepassingen zoals telemonitoring, thuisbehandeling, en teleconsultatie.

Resultaten

De vernieuwde monitor laat zien dat 47 nieuwe Ziekenhuiszorg Thuis projecten als reguliere zorg zijn geïmplementeerd in 37 ziekenhuizen. Ook hebben 11 succesvolle pilots een vervolg gekregen in 8 ziekenhuizen. Daarnaast zijn 17 nieuwe pilots gestart in de afgelopen twee jaar. Ten opzichte van de eerste monitor is dit een toename van ruim 60% in het aantal toepassingen. Telemonitoring is net als bij de vorige monitor de meeste gebruikte toepassing. Thuisbehandeling behoudt zijn tweede plek. Teleconsultatie en beeldzorg worden nog steeds beperkt ingezet.

In het begin van 2017 gebruikte een groot aantal ziekenhuizen telemonitoring bij patiënten met chronischhartfalen. Een aantal ziekenhuizen is hier in de afgelopen twee jaar ook mee gestart. Daarmee blijven hartpatiënten degenen waarbij Ziekenhuiszorg Thuis het meest wordt toegepast. Opvallend is de grote toename van het aantal telemonitoring toepassingen bij COPD-patiënten (150%) en de toename van thuisbehandeling bij kankerpatiënten (333%).

Op naar nog meer toepassingen

De update van de monitor maakt zichtbaar dat én het aantal ziekenhuizen dat Ziekenhuiszorg Thuis toepassingen gebruikt is toegenomen, én het aantal projecten in deze ziekenhuizen toeneemt. Echter, er is nog ruimte voor groei: ruim 18% van de onderzochte ziekenhuizen is (nog) geen Ziekenhuiszorg Zorg projecten gestart. Gegeven de stijgende zorgkosten en de algemene trend van het verplaatsen van zorg naar huis, blijft het van belang om samen te werken naar veilige, betrouwbare, bruikbare en betaalbare Ziekenhuiszorg Thuis toepassingen.