Better In, Better Out

In het project ‘Better in, Better out’ worden samenwerkingen gestart tussen (para)medische disciplines. Het doel van het project is om patiënten fitter een operatie in te laten gaan, waardoor herstel achteraf sneller en beter is.