Directeur

  • voormalig bestuursvoorzitter van het College voor Zorgverzekeringen
  • voormalig directeur Sociale Verzekeringsraad
  • voormalig directeur College van toezicht sociale verzekeringen en Inspectie Werk en Inkomen
  • commissaris Mozaïek Wonen
  • toezichthouder Agis Innovatiefonds
  • toezichthouder Roessingh Research en Development
  • lid van de ZonMW-commissie Langdurige Zorg