SET-regeling en Fasttrack Beeldschermzorg

Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET COVID-19. Deze regeling is sinds 8 april 2020 gesloten vanwege het bereiken van het subsidieplafond. Het ministerie van VWS geeft via de site het vervolg, de SET COVID-19 2.0, aan voor aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo die nu extra willen investeren op structurele digitale zorg op afstand. Deze regeling is inmiddels, sinds 30 november jl., ook gesloten.

In het kort

Vanuit ondersteuningsprogramma SET-up lanceert VitaValley een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg door zorg- en welzijnsorganisaties. Er zijn momenteel grote uitdagingen om beeldschermzorg op grote schaal werkend achter de voordeur te krijgen bij cliënten thuis. In de Fasttrack Beeldschermzorg delen we kennis en ontwikkelen we praktische instrumenten voor organisatie, inrichting, gebruik en training. Zo kan er sneller opgeschaald worden. Voor meer informatie over voorwaarden van aanvraag, zie de website van RVO. Onderstaande geeft een overzicht van de Fasttrack Beeldschermzorg.
Het startpunt van de Fasttrack is het stappenplan Fasttrack Beeldschermzorg.

Wat biedt Fasttrack Beeldschermzorg onder andere:

 • Selectie van beeldzorg oplossing en device en netwerkverbinding
  De Fasttrack Beeldschermzorg geeft ondersteuning bij selecteren van de juiste beeldschermzorg oplossing, device, netwerkverbinding. Zij ondersteunt tevens in het onderbouwen van de keuze voor toepassing en doelgroep, rekening houden met beoogd gebruik, gebruiksgemak, privacy, techniek, beschikbaarheid etc.
 • Vormgeving en inrichting werkprocessen
  Opstellen plan voor uitrol, inclusief afspraken over organisatie, distributie, aansluiten, in gebruik nemen, trainen, coaching, communicatie, aansturing en monitoring.
 • Trainen en coaching
  Informeren gebruikers over oplossing. Beschikbaar maken van leermiddelen (online en offline) aan cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Communicatie en kennisdeling
  Interne en externe communicatie en kennisdeling over de inzet van de beeldzorg oplossing.
 • Coördinatie en aansturing
  Overall projectaansturing en coördinatie met interne en externe stakeholders
 • Monitoring en evaluatie
  Monitoren t.a.v. gebruikers en gebruik, kwantitatief en kwalitatief

  Het startpunt van de Fasttrack is het stappenplan Fasttrack Beeldschermzorg. Relevante documenten zijn te vinden in de bibliotheek.
  Het stappenplan en de bibliotheek zijn volop in ontwikkeling. Door het delen en ontwikkelen van kennis en tools werken we samen aan sneller en beter implementeren van beeldschermzorg. Zo bouwen we samen aan de juiste zorg op de juiste plek, met de juiste middelen. Bruikbaar, betaalbaar en betrouwbaar, nu en in de toekomst!

 • Mocht u vragen hebben, neem contact op met skok@vitavalley.nl of pketelaar@vitavalley.nl