VitaValley heeft het initiatief genomen voor Impactframe Vitale Regio: een nieuw programma waarmee we op een samenhangende manier de impact van innovaties in zorg en welzijn in kaart gaan brengen. Zodat veranderingen uiteindelijk sneller, beter én financieel duurzamer tot stand komen.

Het voorspellen en meten van maatschappelijke impact is hot. Veel partijen werken momenteel aan de analyse van de maatschappelijke kosten en baten van innovaties in zorg en welzijn. Maar een uniforme meetlat ontbreekt. Er is veel discussie over uitkomsten, waarderingen en indicatoren. En over hoe deze uitkomsten te vertalen in nieuwe financiële arrangementen. Er gaat veel tijd en energie verloren aan verschillende overlegtafels van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeentes, waarbij men maar moeilijk uit de bestaande contractuele groeven komt. Hierdoor gaat de beoogde beweging naar waardegedreven zorg, de juiste zorg op de juiste plek en positieve gezondheid nog te langzaam.

VitaValley gaat met haar partners een samenhangend, herkenbaar, valide en bruikbaar model opzetten voor het meten van maatschappelijke impact. Dit doen wij op basis van de Social Return on Investment (SROI) methode en de analyses die wij met vele partners reeds maakten in het kader van onze programma’s Vitaal Thuis en Vitaal Leven. SROI’s zijn gebaseerd op feiten en gedeelde aannames en maken bij acceptatie de weg vrij voor nieuwe financiële arrangementen. Met dit Impactframe Vitale Regio zullen regionale partijen sneller en beter in staat zijn de maatschappelijke kosten en baten van een innovatie te bepalen en afspraken te maken over structurele bekostiging.

Het Impactframe Vitale Regio gaan we in een landelijke learning community met geïnteresseerde partners opstellen. We organiseren draagvlak met relevante vertegenwoordigers en key-opinion leaders op het gebied van zorgvernieuwing, contractering en health economics. In het programma werken organisaties non-concurrentieel samen, ontwikkelen zij kennis en delen zij de opgedane kennis publiekelijk.

Wilt u meedenken en meedoen in het programma Impactframe Vitale Regio? Neemt u dan contact met ons op of mail naar info@vitavalley.nl.