Intervisie leefstijlmonitoring – Het Vliegwiel

Online

Leefstijlmonitoring wordt nog relatief weinig toegepast binnen de wijkverpleging. Hoewel de toepassing in de praktijk nog in de kinderschoenen staat, wordt het potentieel ervan al wel gezien. Vanuit het Vliegwiel