Wonen en leven

Zelfstandig wonen, vrij leven
Iedereen wil zo lang mogelijk autonoom functioneren. Zelfstandig wonen en zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen. Hoe zorgen we daarvoor in Nederland? Er zijn meer innovatieve ideeën, toepassingen en technologische innovaties voor nodig. VitaValley draagt daar graag aan bij via een innovatienetwerk. Zodat iedereen lang thuis kan wonen en het eigen leven in kan richten met werk, sociale contacten en hobby’s.