Zelfzorg Ondersteund!

Zelfmanagement en zelfredzaamheid voor chronisch zieken
Zelfzorg Ondersteund, ofwel ZO!, is een samenwerkingsproject dat ondersteunde zelfzorg voor chronisch zieken realiseert. Dat wil zeggen dat patiënten samen met hun zorgverleners werken aan hun gezondheid met behulp van ICT-hulpmiddelen en hun omgeving. Via ZO! kunnen chronisch zieken hun gezondheid online monitoren. Ook kunnen ze verergering van klachten voorkomen. ZO! zorgt namelijk voor de beschikbaarheid van e-health toepassingen en online coaching, onder meer door huisartsen.

Maatschappelijk rendement
Op verzoek van de organisatie achter ZO!, een coöperatie van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders, deed VitaValley samen met Vital Innovators een SROI-analyse. Daaruit blijkt dat ZO! maatschappelijk rendeert. Een stevige maatschappelijke business case dus. In eerste instantie richt de coöperatie zich op patiënten met de meest voorkomende diabetes-soort: diabetes type 2. Deze patiënten zijn namelijk al gewend aan zelfzorg omdat ze meestal zelf insuline spuiten.

Resultaten SROI
Van het project Zelfzorg Ondersteund verwachten we, alleen voor de doelgroep diabetici, over een periode van vijf jaar een score van 4,6. Dat wil zeggen dat elke euro input een maatschappelijke winst ter waarde van 4,6 euro oplevert. Uit de illustratie hieronder blijkt dat de grootste ‘winst’ naar de patiënt gaat. De SROI-analyse heeft bijgedragen aan het realiseren van een compensatie van de benodigde initiële investering door de huisartspraktijken.

sroi-zo

25% van alle chronisch zieken
De ambitie is dat binnen drie jaar 25 procent van de patiënten met diabetes type 2 ZO! gebruikt en binnen vijf jaar 25 procent van alle chronisch zieken. ZO! levert daarmee een efficiënte bijdrage aan de zelfredzaamheid van chronisch zieken.

Bij dit project zijn betrokken: Diabetesvereniging Nederland, Patiëntenfederatie NPCF, Achmea, Menzis, VGZ, VitaValley, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ, Ineen, NDF, LHV en NHG.