Vitaal Thuis

Vitaal Thuis is een project met als doel ouderen en chronisch zieken langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen door eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie breed beschikbaar te maken.

In 2017 start VitaValley met het vervolg: Hospital@Home. Samen zorgen we voor ziekenhuiszorg thuis. Lees er meer over in de startnotitie.

      Afbeelding-video-Vitaal-Thuis-600x337

Video: over Vitaal Thuis                            Video: zorg op afstand via iPad

 

Grootschalige inzet slimme thuiszorgtechnologie
Een groot deel van de zorg verschuift van intramuraal naar extramuraal. Daarmee groeit de behoefte aan slimme en betaalbare thuiszorgtechnologie en e-health toepassingen. Voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Het enorme aanbod maakt het echter bijzonder moeilijk, zowel voor zorgorganisaties als voor cliënten, om de juiste toepassingen te kiezen. Vanuit de coalitie Vitaal Thuis ontwikkelde VitaValley een visie op de functies waarin verschillende systemen moeten voorzien.

Concrete specificaties
We vertaalden de visie in inkoopspecificaties. Die zijn gratis beschikbaar voor zorgorganisaties, cliënten, mantelzorgers en andere geïnteresseerden. Ook brengen we technische bedrijven samen, die een grotere inzet van thuiszorgtechnologie kunnen realiseren.

Certificering hard- en software
De coalitie werkt ook aan certificering van hardware- en softwareproducten, kennisdeling, een productcatalogus, implementatie en landelijke opschaling van thuiszorgtechnologie. In eerste instantie ligt onze focus op thuiszorgtechnologie voor alarmering, spraak- en beeldverbindingen, dwaalbescherming en signalering. De ambitie van ons programma Vitaal Thuis reikt echter verder: een grotere inzet van alle vormen van thuiszorgtechnologie met meerwaarde.

Bij deze coalitie zijn betrokken: Ieder(in), NPCF, ANBO, Mezzo, VitaValley, CZ, Digitale Steden Agenda, ActiZ, ASVZ , Beweging 3.0, Carintreggeland, Evean, GGzE, Hilverzorg, Lentis, Livio, Norschoten, Rivas, Siza, Thebe, Warande, Thuisleefgids, Waag Society, Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN), Ziggo, SlimmerLeven 2020, Health Valley, Care Innovation Center West-Brabant, Vilans, Calibris, ExperTel, provincie Gelderland, en provincie Noord-Brabant.

De nieuwsbrieven van Vitaal Thuis kunt u hier downloaden.

Meer informatie over Vitaal Thuis vindt u op www.vitaalthuis.org.